Garantie en Reparatie

Hoe kan ik een klacht melden?
Een klacht kun je per e-mail melden. Op de klantenservicepagina vind je het e-mailadres. Wanneer je een klacht meldt, dan nemen wij deze in behandeling en ontvang je binnen twee werkdagen een bevestiging van je klacht. Binnen maximaal 14 dagen ontvang je een inhoudelijke reactie.

Beschadigd of defect artikel ontvangen
Heb je een beschadigd of defect artikel ontvangen, dan kun je het beste contact opnemen met onze klantenservice. Wij verzoeken je het gebrek zo spoedig mogelijk na ontdekking aan ons kenbaar te maken Meld je klacht bij de klantenservice dan zoeken we samen naar een passende oplossing.

Artikelklacht melden
Het kan voorkomen dat een artikel niet voldoet aan je verwachting of dat een artikel op korte termijn defect gaat. Meld je klacht bij de klantenservice, dan kijken wij samen naar een oplossing en eventueel vervanging van het product.
Of je recht hebt op garantie hangt ondermeer af van het feit of je kunt aantonen dat je het artikel bij ABSOLUTE TEAMSPORT.nl hebt aangeschaft en of de schade binnen de gestelde garantievoorwaarden valt. Is dit het geval, dan zal de schade vergoed worden of zal kosteloos een nieuw artikel worden geleverd of zal het artikel kosteloos worden gerepareerd.
Je kunt er redelijkerwijs vanuit gaan dat een artikel bij normaal gebruik een bepaalde periode goed moet functioneren. 

Garantieperiode
Voor alle artikelen die je bij ons koopt, geldt de wettelijke garantie. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene is of moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten.
Wanneer je een artikel op ABSOLUTETEAMSPORT.nl koopt en dit artikel gaat na een bepaalde tijd defect, neem dan contact op met de klantenservice. Uiteraard volgen wij bij het afhandelen van artikelklachten de wet en de algemene voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie.

Gegronde klacht
Een klacht is gegrond en wordt door ons in behandeling genomen wanneer een defect niet is veroorzaakt door:
- beschadiging door opzet of nalatigheid.
- onoordeelkundig gebruik of nalatig onderhoud.
- normale slijtage.
- beschadiging door het niet of niet juist in acht nemen van de gebruiksaanwijzing.

Reparatie
Wanneer een klacht in behandeling wordt genomen en het artikel wordt ter reparatie ingenomen (dit kan alleen wanneer alle gegevens en onderdelen compleet zijn), doet de leverende ABSOLUTE TEAMSPORT vestiging er alles aan om het artikel zo snel mogelijk te repareren.
Als het artikel niet gerepareerd kan worden of wanneer de reparatie niet onder de garantie kan worden uitgevoerd, nemen wij zo snel mogelijk contact met jou op voor verdere afhandeling.

Bent u niet tevreden met de afhandeling van uw klacht? Dan kunt u deze voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl) of aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform (https://ec.europa.eu/consumers/odr/).

Bovenstaande laat alle rechten die je als klant hebt wegens non-conformiteit van artikelen onverlet. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene is of moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten.Klantenservice